93 587 31 92 info@ccdidactica.com

 Mindfulness infantil

Millora l’aprenentatge, l’atenció, la creativitat i el rendiment.

06

Mindfulness infantil

El Mindfulness és una meditació amb la qual s’aprèn a viure prenent consciència dels nostres pensaments, sentiments i sensacions. És la pràctica de donar importància al moment present, amb atenció i curiositat, sense jutjar-lo, obrint així la oportunitat per viure més plenament y obtenir uns aprenentatges vitals més significatius.

Aprendre a gestionar les emocions i l’atenció

Els més petits presenten de manera natural aquesta capacitat de Mindfulness, ja que viuen intensament el present, sense preocupacions, sense anticipar les coses ni pensar en el passat. Però, a poc a poc, abandonen aquesta capacitat a mesura que es fan grans, ja que és al madurar quan fem un salt en quan a capacitats cognitives, i per tant també en quan a la capacitat de sofrir.

Des de Didàctica proposem que el grup de Mindfulness Infantil tingui com a objectiu preservar en ells aquesta capacitat innata. A més, també va dirigit a aquells nens i nenes que tenen estats d’ànim dolorosos o neguitosos, i pels que presenten desatenció, estrès o angoixa.

Beneficis que pot aportar el Mindfulness als vostres fills:

W

Millora l’atenció, la concentració i la memòria.

W

Facilita la gestió i la comunicació de les emocions.

W

Rebaixa el nivell d’ansietat i estrès.

W

Augmenta la confiança en un mateix i el respecte cap als altres.

W

Afavoreix la capacitat la relaxar-se i dormir bé.

W

Fer-se responsable de les seves conductes i decisions.

S’ha pogut observar amb molts freqüència que molts nens no saben relacionar-se d’una forma saludable, comportant-se d’una forma tímida, agressiva, passiva o inadequada. Els nens que els hi manquen aquests comportaments socials apropiats experimenten freqüentment aïllament social, rebuig i en conjunt, menys felicitat. Afortunadament, les habilitats socials s’adquireixen principalment a través de l’aprenentatge (mitjançant la informació, l’assaig, la imitació i la observació) i per tant poden adquirir-se i millorar-se a través d’un entrenament adequat. Mitjançant l’assistència al grup d’habilitats socials per a nens aquests poden aprendre com relacionar-se amb els pares, professors i amics, aprendran com saber dir “no”, com aprendre a perdre sense frustrar-se, saber resoldre conflictes relacionals i així assentar unes bases sòlides per al seu desenvolupament i sobretot, per al desenvolupament de la seva autoestima. S’ha pogut observar que treballant en un context d’iguals, amb altres nens d’una mateixa edat i posant en pràctica aquelles habilitats adquirides “in situ”, i poden generalitzar a tots els seus contextos, els nens són capaços de desenvolupar unes habilitats socials adequades que garantiran la seva integració en el seu grup d’iguals. Està enfocat a una etapa del desenvolupament estratègica i a un moment òptim per a facilitar la competència social i evitar que els comportaments agressius es converteixin en patrons de conducta permanents. Mitjançant el joc, el teatre (rolle-playing), estratègies de resolució de conflictes i estratègies d’autocontrol, s’entrenen aquelles tècniques comunicatives que ens permeten desenvolupar una conducta assertiva.

Treballem en equip.