93 587 31 92 info@ccdidactica.com

Un espai per gaudir.

Les persones que gaudeixen d’una bona salut emocional son capaces d’afrontar els desafiaments de la vida.