WhatsApp 673 45 09 85 info@ccdidactica.com

 Pedagogia

Apliquem estratègies d’ensenyament que permeten perfeccionar l’educació.

01

Pedagogia

Dissenyem projectes educatius: es tracta de planejar un procés per aconseguir una finalitat educativa, és a dir, els objectius de l’aprenentatge. Tot això guiat a través de les pautes a aconseguir, a més de les característiques individuals dels respectius centres, els coneguts plans individualitzats.

Pedagogia terapèutica

La nostra labor en aquest àmbit, va dirigida a centres o als propis nens/es que arriben al centre, en el qual el treball pot ser tan variat com el poden ser les dificultats que presenten, doncs a cadascun, li oferirem la metodologia que més li faciliti el seu aprenentatge funcional. Com per exemple en el TEA, TEL, TDAH, Dislèxia. Mitjançant la Reeducació es marquen objectius a treballar segons les característiques de cada nen/a

Formació a altres professionals i escoles

Disseny del material didàctic: es basa a crear dissenys metodològics per als recursos educatius, i segons les necessitats de cada cas. Aquests deuen estar adaptats al curs en el qual es van a utilitzar.

Reinserció social de menors o adults

Tractem de recolzar la convivència i la reinserció actuant sobre les situacions de risc d’exclusió social. Intervenim amb actuacions específiques sobre nens/es, adults i pares, fomentant la implicació de la comunitat en la seva atenció i cura. Procurem la detecció precoç de problemes relatius a persones, famílies o grups perquè recobrin la vinculació activa al seu mitjà social i es busquin alternatives viables.

Treballem en equip.