WhatsApp 673 45 09 85 info@ccdidactica.com

 Psicopedagogia

Apliquem continguts, teories i mètodes relacionats amb el procés d’aprenentatge.

04

Psicopedagogia

Les àrees de treball de la psicopedagogia són l’atenció a la diversitat i abasta el desenvolupament, adaptació i implementació de metodologies didàctiques tenint en consideració les característiques de l’ estudiant inherents a la seva heterogeneïtat i les seves necessitats educatives especials.

Reeducació

La Reeducació és un pilar fonamental en la intervenció psicopedagògica. El nen que no ha adquirit o no ha desenvolupat els coneixements necessaris que s’espera per edat escolar, necessita la nostra intervenció . La reeducació es tornar a ensenyar allò que no ha estat ben après o que no s’ha assimilat correctament, sempre començant per allò que ja coneixen i anar avançant fins arribar a assolir els objectius demandats.

Orientació acadèmica i professional

Busca la potenciació de la maduresa vocacional en l’estudiant treballant l’autoconeixement dels mateixos, exercitant les estratègies de presa de decisions i dotant de la informació necessària. L’orientació escolar és un procés d’ajuda a l’alumne per què sigui capaç de resoldre els problemes de la seva vida acadèmica. No es limita als problemes estudiantils. No es redueix a l’orientació de l’estudiant, sinó que busca la millora total de la persona que estudia en proposar-se que l’alumne maduri i es realitzi com persona.

Habits de treball

L’estudi és una forma de treball i com qualsevol feina necessita un aprenentatge. Està demostrat que el fracàs en l’estudi és causat, en gran part, perquè l’alumne no sap estudiar. La gran quantitat d’hores que un alumne, amb trastorn de l’aprenentatge sobretot, passa treballant tant a classe com fora d’ella repercuteix en la seva autoestima, les seves habilitats socials i en el seu benestar psicològic. Se li han de donar eines per tal de rendibilitzar el temps de forma que les hores que inverteix a l’estudi siguin realment productives.

Acció tutorial

És l’orientació plantejada directament des de l’aula. Es centra en la formació en valors, la resolució de conflictes, aprenentatge d’habilitats socials, realització de tasques de conscienciació social, entre unes altres. És el nexe d’unió entre els conceptes de formació acadèmica i educació en el sistema educatiu.

Treballem en equip.